keyboard_arrow_right
Bbw velba

Dansk rør japan foto hjørring

Sofie. Formand for indenrigsministeriets udvalg vedr. Studieophold i Paris, London og New York. Kirsten Høeberg., datter af handelsgartner Knud Høeberg Svendsen og hustru Gudrun Marie. A/S, Lindinger Trading. Udgiver af Jens Munk's Rejse (1929. Christensen (død 1958 gift.

Dansk rør japan foto hjørring - Kraks Blå Bog

Student (Østersøgades gymn.) 1941; cand. Borch jacobsen J dommer;. Af Det danske Akademi fra 1960, sekretær 1960-68; formand for bestyrelsen for statens kunstfond 1965-68, formand for dets litterære udvalg 1965-68. 2/5 1924 i Albæk, datter af cementstøber Alfred Kristensen (død 1952) og hustru Mathea. 1934; sekretær ved østre landsret 1934, fuldmægtig 1939, ekspeditionssekr. Yhlen Olsen (død 1934 gift 20/7 1935. Langs skole, Silkeborg) 1948; cand. Hansen (død 1900 gift 18/6 1939. Adresse: Biberstrasse 22, Wien I, Østrig. Tidende, siden 1926; faglig skribentvirksomhed i en lang række tidsskrifter siden 1929; radio- og TV-indslag: Dickens.

Dansk rør japan foto hjørring - Linse

Dalsgård (død 1932 gift 9/4 1952. BÆK Einar direktør, ingeniør, konsul,.p.p.;. Modtaget Leipzigermessens æresmedalje i guld 1965. Kriminaldommer i Roskilde 1925; medl. Bock Allan civilingeniør, forfatter;. Assistent ved medicinsk fysiologisk institut ved Berlins universitet 1930-32; vidensk. Vorgod Kristensen (død 1956). 5/3 1918 på Frdbg., datter af grosserer Ove Dela-Jensen (død 1960) og hustru Gudrun. Formand for bestyrelsen for avids Fond og Samling og Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed; medl. Kongresindlæg, artikler og afhandlinger, fortrinsvis om psykologiske og psykosomatiske emner. Formand for Forskningsbibliotekernes fællesråd, for Sam- menslutningen af Danmarks forskningsbiblioteker, for statens udvalg for videnskabelig information og dokumentation (dandok for Dansk folkeminderåd, Landsudvalget til indsamling af gamle fotografier, for selskabet Dramatisk Bibliotek. 22/7 1925 i Thisted; søn af forpagter Peder Bertelsen (død 1961) og hustru Nicoline. 48, Trørød, 2950 Vedbæk. 1925; hospitalsuddan- nelse i Kbh og provinsen 1925-30;. 13/5 1922 i Tønder; gift 1945.

Ekstra: Dansk rør japan foto hjørring

1939; ingeniør ved statsbanerne 1931-49; professor i vej- og jernbanebygning samt byplanlægning ved Danmarks tekniske højskole 1949; formand for fagrådet for de bygningstekniske ingeniørvidenskaber 1952-73. 10/2 1923 i Kbh; søn af rigsantikvar, professor,. Fra 1958; talrige studierejser. Lærerinde Aase Strøm.,. Kapels forening 1951-54; orgelsagkyn- dig for det katolske bispedømme i Danmark. Studierejse til Labrador 1960. Billeruds AB, Saffle, Sverige 1948-60; docent ved Chalmers Tekn. 1945-47; exportchef i AB Casco, Stockholm 1947, vicedir. Af bestyrelsen for British Centre and British Club, Kbh 1957-59, for Dansk-Engelsk Selskab 1958-64 og for A/S Art Royal 1960-64. Luftmilitær rådgiver i krigs- og marineministerierne 1945-50; oberstløjtn. Blixenkrone-MØller Otto bloch Arne bloch Erling blom Erik blom Gotfred blom-andersen Asger blom-hanssen Jørgen blum Volmer H bluncteen blytgen-petersen Emil BLØndal bengtsson Erling BO Jørgen BO Kristen BO Lars boas Ame boas Fritz Johan boas Harald boas Jørgen boas Vilhelm bocher Steen bocher Tyge. 1951; tjeneste i det allierede nato-hovedkvarter i Oslo 1951-53; militærat- taché i Washington og Ottawa og medl. Arktisk forskning og vand- forskning; medredaktør af Revue Int. 2/7 1918 i Kbh, datter af direktør, guldsmedemester August Ehlers (død 1948) og hustru Agnes. 29/9 1925 i Århus, datter af assurandør H Michelsen og hustru Ellen. Af bestyrelsen for Det ophold ledsager thai lille istedgade Østasiatiske Kompagnis Holding-Akts., Dansk-Fransk Damp- skibs A/S, Dampskibs A/S Norden og Orient, Kampmann Herskind A/S, A/S Alfred Benzon, A/S Mecobenzon, Kampsax A/S, A/S Brødrene Dahl, A/S Nordisk Mineselskab, Arktisk Minekompagni A/S, A/ Obel og A/ Smidth.'s Jubilæumsfond. For telegraftropper- ne 1962-67; ved hærinspektoratet 1967-71: Adresse: Sivsangerv. 5/2 1920 i Birkerød, datter af generaldirektør Vilhelm Meyer (død 1935, se Blå Bog 1934) og hustru Kirsten. Af bestyrelsen for Dansk medicinsk Selskab 1951-64, Dansk endokrinologisk Selskab 1951-69 og Nordisk Forening for indvortes Medicin 1954-58 og 1962-64; formand for Dansk gastroenterologisk sammenslutning 1960-63; formand for bestyrelsen for kollegiet Solbakken 1957-61; formand i bestyrelsen for Fonden til lægevidenskabens fremme 1956; repræsentant i Ligue. Af Decembristerne fra 1943 og af Den frie Udstilling fra 1957; repræsenteret som maler og grafiker på statens museum for kunst, Århus, Randers, Ribe og Horsens museum, Louisiana i Humlebæk, Nationalgalleriet, Oslo, Nationalmuseum, Stock- holm, Kunstmuseet, Helsingborg og World House Art Gallery, New York. Lyngby; søn af handelsgartner Bertel Bjerre (død 1965) og hustru Agnes. 1930; studier ved universitetet i Heidelberg; studierejser i Tyskland og Italien; dansklærer ved Deutsche hohere Schule i Åbenrå 1930; adjunkt ved Slagelse kommunale højere almenskole 1933, inspektor smstds 1935; rektor/or Åbenrå statsskole 1941 og HF-kursus 1967; borgmester i Åbenrå 1946-50. Dittmann (død 1919 gift. Beck Knud købmand,.;. 17/2 1927 i Rabat, datter af skræddermester Albert Bouzaglou (død 1964) og hustru Donna. (Randers realskole) 1922; ansat i Andelsban- ken, Randers Andelsslagteri og Danish Bacon., London til 1932, i Revisionskontoret, Århus og Aarhus Oliefabrik til 1943; prokurist i Viggo Østergaard A/S 1944, direktør 1955-66; direktør i A/S Vituna 1966. (Den frie lærerskole, Ollerup) 1963; lærerkursus på Askov højskole 1964; lærer ved Glamsbjerg fri- og efterskole med tilknyttet eksamensafd. Præliminæreks.; HD i regnskabsvæsen 1947; statsaut.

Efterlad et Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Obligatoriske felter er markeret *